Roczny pakiet rehabilitacyjny konsultacja + 10 dni zabiegowych

1.000,00 

Opis

ROCZNY PAKIET REHABILITACYJNY

 

Roczny Pakiet Rehabilitacyjny daje możliwość realizacji skierowań na zabiegi rehabilitacyjne w okresie roku od dnia zakupu Pakietu.

Pakiet Rehabilitacyjny obejmuje wykonanie w NZOZ mgr Jerzy Kowalski skierowania od każdego lekarza, fizjoterapeuty obejmujących dziesięć dni zabiegowych.

W cenie Pakietu Rehabilitacyjnego mieści się konsultacja magistra fizjoterapii.

W przypadkach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia rehabilitacji zabiegi rozpoczynają się w tym samym dniu.

Uprawniona do korzystania z Rocznego Pakietu Rehabilitacyjnego jest osoba wskazana w karcie lub osoby na które właściciel karty wyrazi pisemna zgodę.

Karta może być zakupiona dla innej osoby w ramach prezentu
z zastrzeżeniem, że przy zakupie podane zostaną dane : imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby wskazanej jako właściciel karty.

Roczny koszt Pakietu Rehabilitacyjnego obejmuje:

konsultacja + seria zabiegowa (10 spotkań) w cenie 1000 zł

Promocje na usługi rehabilitacyjne w naszej placówce nie łączą się.